Bieten zaaien

De trekker voor het bieten zaaimachine zijn volledig nagekeken en staan klaar voor het zaaiseizoen.
De trekker is aangepast met dubbele montering op de voorwielen. Insporing wordt op deze manier
zoveel mogelijk tegengegaan zodat structuurbederf zoveel mogelijk wordt voorkomen.