Reïntegratie en Leerwerkbedrijf

Cymac B.V. is een modern bedrijf welke oog heeft voor de alledaagse problematiek. In onze samenleving is er een grote vraag ontstaan naar banen voor mensen met een handicap. Om hier aan tegemoet te komen anders “dan uitsluitend een commercieel belang” heeft Cymac B.V. zich ontwikkeld in nauwe samenwerking met een SW bedrijf tot werkgever van deze overigens zeer gemotiveerde medewerkers. Dit houd in dat Cymac B.V. banen heeft aangeboden voor deze mensen en dat ze op deze manier actief inzetbaar zijn in een breed programma aan werkzaamheden.

Cymac B.V. waarborgt hierbij de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Kenmerkend hierbij is dat er rekening wordt gehouden met de beperkingen van deze medewerkers, en waarbij er wordt geïnvesteerd in tijd, begeleiding, opleidingen en praktijkervaring door zowel Cymac B.V. als het SW bedrijf. Hierdoor ontstaat er een reële mogelijkheid om terug te kunnen keren tot de reguliere arbeidsmarkt. Aanmelden voor een plek binnen deze tak van Cymac B.V. kan uitsluitend via het SW bedrijf.